Minister Asscher: De arbeidsmarkt van nu vraagt meer aanpassingsvermogen

“Bedrijven moeten veranderen om te overleven. En werknemers moeten mee veranderen. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is iets van alle tijden”.

Minister Asscher benadrukte het belang van flexibiliteit op de arbeidsmarkt tijdens de SER-lezing Nederland Nu, die gehouden werd op 4 maart j.l..

Lodewijk Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was een van de sprekers van de SER-lezing waarbij de vraag ‘Hoe staat Nederland er sociaaleconomisch voor?’, centraal stond.

“Het is een simpele vraag die niet zo simpel is te beantwoorden. Nederland heeft een sterke uitgangspositie, maar we moeten ons aanpassen om te behouden waar we trots op zijn. Om te beschermen wat van waarde is. Vandaag staan we voor keuzes die niet alleen onze toekomst bepalen, maar ook de toekomst van onze kinderen en hun kinderen. … Dat is niet eenvoudig. We moeten keuzes maken die diep ingrijpen in het leven van mensen, zonder dat ze er misschien direct profijt van zien, maar die bepalend zijn voor hun, voor onze toekomst.’

SER
Wiebe Draijer, voorzitter van de SER,  uitte zijn zorg ‘over het historische dieptepunt in consumentenvertrouwen’. Dit gebrek aan vertrouwen wordt sterk beïnvloed door de onzekerheid op de huizenmarkt, de pensioenen, het zorgstelsel en de dreigende onzekerheden over inkomen en werk.

De SER-Lezing Nederland Nu wordt jaarlijks herhaald. Tijdens de lezing staat een spreker stil bij de sociaal-economische staat van Nederland.

Bron: website SER

Scroll naar top