Privacyverklaring

Inleiding

Adende Bouwgroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Een goede bescherming van persoonsgegevens is uitermate belangrijk. Adende Bouwgroep verwerkt deze gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorg, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Wie is Adende Bouwgroep

Adende Bouwgroep omvat de volgende werkmaatschappijen; Adende Houtbouw BV, Adende Interieurbouw BV, Adende Intermediairs BV en Adende Shopsupport BV h.o.d.n. Adende Retailbouw BV, .

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Adende Bouwgroep verzamelt persoonsgegevens wanneer u uw contactgegevens achterlaat op de website, per telefoon of per mail, wanneer u zich inschrijft op onze vestiging of op een andere manier aanmeldt om gebruik te maken van onze diensten. Ook wanneer u reageert op een van onze social media kanalen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Adende Bouwgroep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor een goede uitvoering van haar diensten:

  • het uitvoeren van interieur/winkelinrichting-projecten
  • het uitvoeren van houtbouwwerkzaamheden
  • het adviseren van bedrijven
  • het bemiddelen in arbeid

Welke gegevens en met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Adende Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, genoemd per dienst;

Het uitvoeren van interieur/winkelinrichting-projecten

Adende Bouwgroep verzamelt contactgegevens zoals; (bedrijfs-)naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres van medewerkers, klantrelaties, leveranciers, opdrachtgevers, particulieren en overige instanties waarmee wij contact onderhouden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor een juist offerte-traject, facturatieproces en vanwege de wettelijke verplichting, maar ook om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten ten behoeve van marketingdoeleinden.

Naast bovengenoemde gegevens bewaren wij ook andere gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website, per telefoon en per e-mail.

Het uitvoeren van houtbouwwerkzaamheden

Adende Bouwgroep verzamelt contactgegevens zoals; (bedrijfs-)naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres van medewerkers, klantrelaties, leveranciers, opdrachtgevers, particulieren en overige instanties waarmee wij contact onderhouden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor een juist offerte-traject, facturatieproces en vanwege de wettelijke verplichting, maar ook om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten ten behoeve van marketingdoeleinden.

Naast bovengenoemde gegevens bewaren wij ook andere gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website, per telefoon en per e-mail.

Het adviseren van bedrijven

Adende Bouwgroep verzamelt contactgegevens zoals; (bedrijfs-)naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres van medewerkers, klantrelaties, leveranciers, opdrachtgevers en overige instanties waarmee wij contact onderhouden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor een juist offerte-traject, facturatieproces en vanwege de wettelijke verplichting, maar ook om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten ten behoeve van marketingdoeleinden.

Naast bovengenoemde gegevens bewaren wij ook andere gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website, per telefoon en per e-mail.

Het bemiddelen in arbeid (voor opdrachtgevers & klantrelaties)

Adende Bouwgroep verzamelt contactgegevens zoals; (bedrijfs-)naam, adresgegevens, functie, telefoonnummer en e-mailadres van medewerkers, klantrelaties, leveranciers, opdrachtgevers en overige instanties waarmee wij contact onderhouden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor een juist offerte-traject, facturatieproces en vanwege de wettelijke verplichting, maar ook om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten ten behoeve van marketingdoeleinden. Daarnaast biedt Adende Bouwgroep u de mogelijkheid om een account aan te maken voor het online inzien van personeelsgegevens en voor het accorderen van urenstaten.

Naast bovengenoemde gegevens bewaren wij ook andere gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website, per telefoon en per e-mail.

Het bemiddelen in arbeid (voor werkzoekenden & werknemers)

Adende Bouwgroep verzamelt contactgegevens zoals; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht. Daarnaast gegevens over opleiding- en werkhistorie, trainingen en testresultaten, referenties, veelal verkregen via het CV van werkzoekende/werknemer en gegevens over de beschikbaarheid.

Alleen bij indiensttreding verwerken wij aanvullende gegevens welke nodig zijn voor een correcte salarisverwerking zoals; bankrekeningnummer, ID bewijs, nationaliteit, eventuele werkvergunning en bewaren wij gegevens voor een correcte verzuimregistratie. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om een account aan te maken waarmee u inzage heeft in uw personeelsdossier en u uw urenstaten kunt aanleveren.
Ook andere gegevens dan de hierboven genoemde worden bewaard indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of voor het uitoefenen van de functie.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Adende Bouwgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven of wanneer er een wettelijke grondslag is:

  • Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijke gedrag;
  • Persoonsgegevens voor de beoordeling van subsidie en premiekorting mogelijkheden;
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@adende.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adende Bouwgroep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adende Bouwgroep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adende Bouwgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adende Bouwgroep kan alleen uw persoonsgegevens doorgeven aan één van de andere onderdelen binnen Adende Bouwgroep wanneer dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de diensten. Adende Bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adende Bouwgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adende Bouwgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adende Bouwgroep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adende.nl.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adende Bouwgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische, technische, fysieke en administratieve maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

Adende Bouwgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen, opmerkingen, klachten of vermoeden tot data-lek?

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens welke Adende Bouwgroep van u bewaard, of u vermoed een data-lek, neemt u dan contact met ons op;

Contactgegevens van Adende Bouwgroep:

www.adende.nl
+31 572 331968
info@adende.nl
Postadres: Overkampsweg 30, 8102 PH Raalte
Bezoekadres: Overkampsweg 30, 8102 PH Raalte

Scroll naar boven